O PODJETJU


Naše podjetje sodi med vodilne slovenske zavarovalno posredniške družbe. Zaposleni imamo bogate izkušnje s področja zavarovalništva. Za naše stranke pripravimo zavarovalne programe ter pridobimo optimalne in stroškovno sprejemljive zavarovalne ponudbe. Nismo vezani na eno samo zavarovalnico, za svoje stranke poiščemo najustreznejšo.
Posredujemo za vse domače kot tudi mnoge tuje zavarovalnice. Vzpostavili smo partnerske odnose s številnimi tujimi zavarovalnimi posredniki, ki nam nudijo pomoč pri plasiranju zahtevnih zavarovalnih programov na tujih zavarovalnih trgih.

VODSTVO

FRANCI ŠKULJ – UNIV.DIPL.OEC.
direktor podjetja

[številka dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor 30220-978/06-4 z dne 15.6.2006]

Na področju zavarovalništva deluje od leta 1992. Med drugim je bil član uprave Zavarovalnice Tilia, d. d., odgovoren za celotno področje zavarovalništva ter izvršni direktor za trženje in prodajo premoženjskih zavarovanj v Zavarovalnici Triglav, d. d., največji slovenski zavarovalnici. Od leta 2006 dalje se ukvarja z zavarovalnim posredovanjem.

TOMAŽ SENČAR – UNIV.DIPL.ING.EL.
direktor podjetja

[številka dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor 40110-1999/09-4 z dne 11.12.2009]

V zavarovalništvu deluje od leta 1999. Do leta 2007 je bil zaposlen v Skupini Zavarovalnice Triglav, nazadnje kot direktor področja premoženjskih pozavarovanj v Pozavarovalnici Triglav Re.

VLADISLAV ĐEKIĆ, UNIV.DIPL.PRAV.
vodja zavarovalnih posrednikov

[številka dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor 40110-1274/12-4 z dne 20.7.2012]

Podjetju se je pridružil leta 2011. Izkušnje ima na področju zavarovanj in pozavarovanj, kjer se ukvarja s širokim naborom zavarovalnih storitev, tudi takšnih, ki niso dostopne na slovenskem zavarovalnem trgu. Kot vodja posrednikov skrbi za tehnični monitoring in strokovni razvoj v družbi.

ZAVAROVALNI POSREDNIKI

MATEJA BERČAN – UNIV.DIPL.OEC.
zavarovalni posrednik

[številka dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor 40110-1286/2015-4 z dne 18.6.2015]

Podjetju se je pridružila v letu 2008, sprva kot študentka in kasneje kot redno zaposlena. Deluje tako na področju premoženjskih in odgovornostnih zavarovanj kot tudi zavarovanj vozil. Poleg tega pripravlja analize tveganj in ostale podlage, ki pripomorejo k ustrezni pripravi zavarovalnih ponudb za naše stranke. Zadolžena je tudi za pripravo zavarovalnih obračunov.

MATEJA MAROLT – MAG. MEDN. in DIPL. ŠTUD.
zavarovalni posrednik

[številka dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor 40110-2078/09-4 z dne 16.12.2009]

Mateja je del ekipe od samega začetka delovanja podjetja. Njena specializacija so premoženjska in avtomobilska zavarovanja, tudi sicer pa ima dolgoletne izkušnje s celotnim naborom zavarovalnih storitev na slovenskem zavarovalnem trgu. Odgovorna je za celovito skrb za stranke in raziskavo trga.

JELENA RIBIĆ – MAG.PRAVA
zavarovalni posrednik

[številka dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor 40110-413/2021-3 z dne 8.12.2021]

Podjetju se je pridružila v letu 2021. Deluje na področju premoženjskih, odgovornostnih in avtomobilskih zavarovanj, uvaja pa se tudi na področju specialističnih zavarovanj na mednarodnih zavarovalnih trgih.

STORITVE PO VAŠI MERI


V podjetju FT PRETIUM naše stranke obravnavamo povsem individualno in v skladu s poslovnimi pravili. Skupaj z vami natančno preučimo stanje v panogi in podjetju, pretehtamo možne izbire in izdelamo prilagojeni zavarovalni program, ki vam bo zagotovil optimalno varnost ob sprejemljivih stroških. Dolgoletne izkušnje na področju zavarovalništva in odlično poznavanje domačih in tujih zavarovalnih storitev nam omogočajo, da smo pri svojem delu dosledni in učinkoviti.

KONKURENČNA PREDNOST

Posredujemo pri sklepanju zavarovanj za več kot 150 slovenskih podjetij, kar pomeni, da moramo poznati tekoče podatke o najbolj konkurenčnih zavarovalnih pogojih, ki jih ponuja zavarovalni trg. Ker redno spremljamo stanje tujih zavarovalnih trgov, vam lahko omogočimo dostop do storitev, ki jih slovenski zavarovalni trg ne ponuja. Zaradi navedenega smo pri pogajanjih glede zavarovalnih pogojev naših strank za zavarovalnice resen in trden pogajalski partner.

S ČIM SE UKVARJAMO

Strankam svetujemo na področju prenosa tveganj na zavarovalnice,
pripravimo inovativne zavarovalne programe, prilagojene podjetju oz. njegovi dejavnosti,
posredujemo pri poslih z zavarovalnicami (povpraševanje, pogajanje in izbira zavarovalnice),
za naše stranke prevzamemo administracijo zavarovalnih dokumentov,
nudimo strokovno podporo v primeru škodnih dogodkov (zavarovalnih primerov),
na željo stranke izvedemo strokovne analize tveganj posameznega podjetja ("Risk Survey").


Verjamemo, da bodo storitve, ki jih posredujemo, zadostile vašim zahtevam glede obvladovanja zavarovalnih tveganj in izvajanja zavarovanja nasploh.

REFERENCE

Naše stranke so vodilna podjetja v naslednjih gospodarskih dejavnostih:


energetika,
avtomobilska industrija,
živilska industrija in kmetijstvo,
finančna industrija in/ali bančništvo,
transport in javni prevozi,
strojna industrija,
informacijska tehnologija,
telekomunikacije,
gradbeništvo,
poslovanje z nepremičninami.

KONTAKT

Telefon

+386 1 437 50 01

Email

info@ftpretium.si

Naslov

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA


Polni naziv: FT PRETIUM, zavarovalno posredovanje, d.o.o.
Skrajšan naziv: FT PRETIUM d.o.o.

Matična številka: 2275406
Davčna številka: 88376087

Podjetje je registrirano na Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. vložka: 1/46556/00
Dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja številka: 40110-353/07-4
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega posredovanja v državah članicah EU v skladu z direktivo EU 2002/92/CE

Tel: +386 1 437 50 01 | Fax: +386 1 437 50 66 | email: info@ftpretium.si

PIŠITE NAM